Utdanning og trening

DET ER, FOR KIWANISÅRET 2016-17, OPPRETTET ET NYTT VERV «PR – OG UTDANNINGSKOORDINATOR».

DET ER HILDE MEYER, KC-HORTEN FREIA SOM TILTRER SOM KOORDINATOR.

MANDAT:

PR-og-utdanningskoordinator-mandat

 

GENNERELT OM OPPLÆRING OG UTDANNING:

Opplæring av tillitsvalgte er viktig og nødvendig for at organisasjonen skal fungere best mulig etter forutsetningene. Dette bør derfor prioriteres høyt.

Opplegg for og gjennomføring av opplæring og trening er et lederansvar og bør inngå rutinemessig i alle ledd i distriktet.

Det er et prinsipp i Kiwanis at valg av tillitsmenn skal foregå så tidlig at den enkelte får tid og mulighet til å sette seg inn i den stilling han er valgt til. Således velges både guvernør (neste guvernør), viseguvernør (neste viseguvernør) og klubbpresident (neste president/visepresident) ett år før tiltredelse, og klubbtillitsmenn velges i februar det året de tiltrer. Tiden frem mot tiltredelsen er da ment å være forberedelses- og opplæringstid.

Finn ut mer om hvordan dette foregår  i District Norden i undermenyene til denne siden.