Kiwaniskunnskap

Hva er det?

I videste forstand er dette all kunnskap om Kiwanis som medlemmene og de tillitsvalgte sitter inne med – eller sagt på en annen måte –  som de  har behov for. Betydningen av dette er behandlet her på «Medlemssidene» under menypunktet «Utdanning og trening».

I en mer begrenset betydning i dagliglivet forstår vi ordningen med «5 minutter Kiwaniskunnskap» – eller 5 K.

Dette menypunktet m/underpunktene fokuserer på denne siste betydningen.