Motivasjon

Kiwaniskunnskap er en viktig grunnpilar for Kiwanis

 

Behovet for god Kiwaniskunnskap gjelder alle medlemmer på samme måte som for tillitsvalgte. Et hvert medlem er en ambassadør for Kiwanis, og gjennom god kjennskap til sin organisasjon blir det enkelte medlem en bedre ambassadør og også et mer fornøyd og dermed et verdifullt medlem.

Kiwaniskunnskap bør være i  fokus ved enhver anledning, og det bør blant annet være et fast innslag på de fleste medlemsmøtene. De fleste av oss har sikkert erfaring for at «det er alltid noe nytt å lære» uansett hvor lenge man har vært med. I tillegg kommer at all kunnskap svekkes og nye ting kommer til. Derfor er det nødvendig å friske opp gamle kunnskaper med jevne  mellomrom og få med seg nye ting som er kommet inn.

Godt tips! Nedenstående kan være nyttig brukt som motivasjon i klubben.

Håndbok for Tillitsvalgte har et eget vedlegg som gir råd og støtte om hvordan Kiwaniskunnskap kan gjennomføres. Her heter det innledningsvis:

Kiwaniskunnskap er viktig både for tillitsvalgte og vanlige medlemmer i Kiwanis. Som medlem av en organisasjon er man samtidig ambassadør for denne, og da må man rett og slett vite noe om organisasjonen, hva den står for, hva den utretter og hvordan det interne liv er. Med god kunnskap om organisasjonen man er medlem av øker også sjansen for å trives der og lysten og holdningene til å gjøre en innsats for den.

Tillitsvalgte trenger den nødvendige kunnskapen for å utføre sitt verv på en best mulig måte. Det er viktig at lover og regler blir fulgt til en hver tid. Det må også finnes nok kunnskap til at informasjon kan flyte både oppover og nedover i alle ledd i organisasjonen.

At medlemmene også har god Kiwaniskunnskap, gir mange fordeler. Skal vi markedsføre Kiwanis som organisasjon, så må hver enkelt vite hva vi står for. Skal vi ha vekst og nye medlemmer, så må vi vite hva vi inviterer til og hva vi har for oppgaver. Det er nok lettere å få medlemmer til å påta seg verv dersom de har kunnskap om Kiwanis inne.

Her er begrepet ”5 K = 5 minutter Kiwaniskunnskap” et nyttig redskap. 5 minutters Kiwanis-kunnskap på medlemsmøtene, hvor en orienterer om likt og ulikt, er både lærerikt og nyttig.

Gode klubbmøter bør nesten alltid inneholde korte momenter over kort tid, som bidrar til at medlemmenes kjennskap til sin organisasjon stadig bedres. Her er det selvsagt et utall av emner, og hva som skal behandles må tilpasses den enkelte anledning.

 

Hvordan gjennomføre Kiwaniskunnskap? Se tips og hjelpemidler i undermenyen Hvordan.