Motivasjonskonferanse

Årlig motivasjon og opplæring

Start MotivasjonskonferansenDistrict Norden arrangerer hvert år en motivasjonskonferanse, vanligvis i april måned. Tidspunktet er tilpasset distriktets plansyklus og tidspunkt for når de forskjellige valg foregår i klubber og divisjoner.

Deltakere er neste års distriktsstyre og andre tillitsvalgte, samt klubbenes påtroppende presidenter. Ofte er også interesserte kiwanianere invitert, dersom plassen og ressursene tillater det.

Ansvarlig for konferansen er Neste guvernør og vanligvis utpekes det en administrativ ansvarlig som planlegger og administrerer det hele.

I forbindelse med konferansen forekommer det at neste års distriktsstyre samles til et kort «kick-off»-møte.

 

Konferansens hensikt og mål er:

Distriktsstyremedlemmer og klubbpresidenter som:

 

  • er godt motiverte for å gjøre en god innsats som tillitsvalgte på klubb – og/eller distriktsnivå
  • har gode og tilstrekkelige kunnskaper for å utføre sine oppgaver
  • som kjenner hjelpemidlene som står til rådighet og hvor de finnes
  • forstår betydningen av godt teamarbeid på alle plan.

.

Les mer om selve rammen og opplegget i egne undermenyer.