Invitasjoner

Av økonomiske grunner er det ikke programmert med Motivasjonskonferanse i 2019.

 

Invitasjon med agenda – Motivasjonskonferansen 2018