Opplegg

Hovedtrekk i og rammer for opplegget

Hovedtrekk:

 • varighet 2 døgn for å utnytte effekten av det sosiale samværet mellom de to dagene
 • distriktsstyre, komitemedlemmer og klubbpresidenter; sikrer gjennomgående forankring og teambuilding
 • innhold og emnevalg baseres på deltakernes forstudier av håndbøker og deres erfaringer
 • emnevalget styres av KIDNs strategidokument og mål for det kommende året
 • gruppearbeider er en sentral del av opplegget for å fremme personlig kjennskap og samarbeid
 • arbeid i grupper utnytter maksimalt den samlede kunnskap i teamet
 • konferansen har to hovedtema; Kiwaniskunnskap og planlegging for neste år.

Disse hovedtrekkene gjør at emnevalg kan endres årlig i takt med situasjonen og fremtidige målsetninger.

 

Rammer:

 • konferansen går over 2 dager
 • konferansen er primært myntet på neste års ledelsesteam
 • distriktet budsjetterer med et visst beløp årlig, herunder deltakelsen for distriktsstyrets medlemmer, komiteledere
 • medlemmene (klubbene) betaler en overkommelig avgift for hele konferansen
 • det søkes hvert år om en viss økonomisk støtte fra KI-EF
 • konferansen drives av distriktets egne krefter; ressurspersoner benyttes til innlegg og foredrag