Opplegg i KIDN

Oversikt over metoder og tiltak for utdanning og trening i KIDN

District Norden har innsett at Kiwaniskunnskap er viktig både for tillitsvalgte og vanlige medlemmer i Kiwanis. Som medlem av en organisasjon er man samtidig ambassadør for denne, og da må man rett og slett vite noe om organisasjonen, hva den står for, hva den utretter og hvordan det interne liv er. Med god kunnskap om organisasjonen man er medlem av øker også sjansen for å trives der og lysten og holdningene til å gjøre en innsats for den.

Tillitsvalgte trenger den nødvendige kunnskapen for å utføre sitt verv på en best mulig måte. Det er viktig at lover og regler blir fulgt til en hver tid. Det må også finnes nok kunnskap til at informasjon kan flyte både oppover og nedover i alle ledd i organisasjonen. Samtidig må det tas hensyn til at vi er en organisasjon av frivillige og det må sette preg på metodene vi velger.

At medlemmene også har god Kiwaniskunnskap, gir mange fordeler. Skal vi markedsføre Kiwanis som organisasjon, så må hver enkelt vite hva vi står for. Skal vi ha vekst og nye medlemmer, så må vi vite hva vi inviterer til og hva vi har for oppgaver. Det er nok lettere å få medlemmer til å påta seg verv dersom de har kunnskap om Kiwanis inne.

 

KIDN føyer seg fullt ut inn i dette mønstret. I hovedtrekk ser det slik  ut:

  • lange treningsperioder for tillitsvalgte gjennom tidlige valg
  • en rekke håndbøker er utarbeidet til hjelp i arbeidet
  • moderne kommunikasjonsmidler blir tatt i bruk mer og mer
  • det arrangeres årlig motivasjons- og treningskonferanser på distrikt- og divisjonsplanet
  • lokale forhold dekkes gjennom klubbvis opplæring og trening
  • Kiwaniskunnskap gis god oppmerksomhet.

 

Se detaljer i undermenyene.