For divisjoner

Treningsopplegg for divisjonsråd

 

Påtroppende Viseguvernører og klubbpresidenter er deltakere på distriktets motivasjonskonferanse. Plansyklusen anbefaler at divisjonen etter denne arrangerer en treningskonferanse for divisjonsrådet. Dermed overføres fersk informasjon og ny kunnskap fra Motivasjonskonferansen direkte til klubbenes tillitsvalgte fra de som deltok på konferansen.
Treningskonferansen plasseres best etter sommerferien, i god tid før 1. oktober da skifte i stillinger skjer. En slik tidfesting gir godt rom for den enkeltes forberedelser og planlegging.

Tiltak på divisjonsnivå er:

  • Gjennom tidlige utvelgelse og valg kan de enkelte få opptil halvannet år å forberede seg for stillingen de skal ha bekle.
  • Det viktigste tiltaket er her den årlige «Divisjonens treningskonferanse».
  • Ved behov kan det vurderes å arrangere spesielle kurs/seminarer på enkelte fagområder – når  behov dukker behov.
  • Tillitsvalgte  kan også utdannes gjennom selvstudium i våre håndbøker og sentrale dokumenter.

Som ekstra bonus kan en regne med arbeide i og erfaringer fra arbeidet i klubb og divisjon

Håndboka for tillitsvalgte sier om treningskonferanser i divisjonene:

«Viseguvernøren er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre treningskonferanser for tillitsvalgte i klubbene. Hovedtemaer her bør være Kiwaniskunnskap, rutiner vis a vis distriktet, arbeidet i divisjonen, klubbarbeid og plikter og gjøremål i de enkelte stillinger, samt rutiner for gjennomføringen av jobben. (Se forslag til innhold i håndbokens vedlegg E). Denne treningskonferansen bør avholdes i god tid før 1. oktober; da de skal tiltre. Som instruktører kan nyttes tidligere klubbtillitsvalgte med god erfaring. Anmod evt. om støtte fra Kommunikasjonskomiteen i distriktet.

Vedlegg J i håndboka gir et eksempel på omfang og innhold i divisjonens treningskonferanse – klikk her