Generelt

Hovedtrekk i utdanning/trening i Kiwanis

 

Utdanning og trening er i Kiwanis, som hos mange andre organisasjoner, en kontinuerlig prosess. Gjennom virksomheten og arbeidet med oppgavene gis det stadig påfyll på kunnskapene fra de øverste tillitsvalgte og til det enkelte medlem. Det foregår på alle plan og i alle deler av organisasjonen. Men i tillegg til erfaringsbygging gjennom arbeidet er det også lagt opp en prinsippiell policy som er svært likeartet i de enkelte  ledd.

Uansett hvor man er i Kiwanis finner man et opplegg som følger de samme linjer, og hovedtrekkene er:

  • tillitsvalgte velges så tidlig at de har god tid til å sette seg inn i sin jobb. Guvernører starter sin læreperiode 2 år før de skal ha jobben. Andre tillitsvalgte får noe kortere tid
  • det arrangeres konferanser for motivasjon og trening på de fleste nivåer
  • Kiwaniskunnskap er en viktig bestanddel i klubbenes virksomhet
  • det lages og utgis håndbøker som hjelpemiddel
  • kommunikasjonsvirksomheten innretter seg ofte mot å bygge opp kunnskap hos alle medlemmer
  • man har tatt i bruk de mest moderne  midler i utdanningsvirksomheten.

Dette opplegget finner man igjen i District Norden.