Treningskonferanser

Treningskonferanser for divisjon og klubber

Undermenyene viser momenter og forslag til opplegg og gjennomføring av treningskonferanser for divisjoner og klubber. Slike konferanser er lagt inn i distriktets plansyklus (se denne), men i tillegg til dette kan det selvsagt gjennomføres flere slike, alt etter behov hos de enkelte.

 

Momentene og opplegget som skisseres tar utgangspunkt i at konferansene gjennomføres som en oppfølging av KIDNs Motivasjonskonferanse (jfr. plansyklusen).

 

For detaljer vises det til Håndbok for Tillitsvalgte; avsnittet Klubbrutiner og vedlegg E – Divisjonens treningskonferanse.

 

Veien til suksess! ”Kort og fyndig” er den beste oppskrift! Du trenger ikke fortelle hele verdens-historien; ta med det som er nødvendig og det som deltakerne ikke vet. Trett ikke folk med informasjon for informasjonens skyld, og utnytt det de vet fra før. Lær dem heller da å utnytte det de kan i utførelsen av jobben sin. Til sammen vet de mye!

Og husk at ca 50 % av konferansens hensikt oppnås bare ved det å komme sammen.

Teambygging er et viktig moment.

.