For klubber

Treningskonferanse internt i klubbene

 

Opplegget for den enkelte klubb må tilpasses situasjonen; har det vært en fyldig og god treningskonferanse i divisjonen der klubbens ledelse  – både avtroppende og påtroppende – har deltatt, holder det trolig med en intern gjennomgang av rutiner.

Opplæring for sekretærer og kasserere i rent tekniske gjøremål bør normalt overlates til den enkelte klubb og dens interne rutiner. Det antas å være en fordel om dette skjer på et felles planmøte med avtroppende og påtroppende styre.

 

 

Merk!!  Uansett hvilken løsning man velger bør det legges vekt på en grundig overlapping slik at viktige rutiner og gjøremål tas hånd om.

Dersom man imidlertid føler behov kan det legges opp til en intern treningskonferanse, og da kan opplegget som er skissert for divisjonens treningskonferanse med fordel benyttes. Det sikrer en god gjennomgang, basert på den rådende situasjon. 

 

Men uansett!!!  All planlegging og opplegg av treningskonferanser bør ha grunnelementene – dagens situasjon (nå-situasjonen) – målsettinger for fremtiden (neste år) – plan for hvordan målene skal  oppnås.