Idegrunnlag

Kiwanis’ idegrunnlag er nedfelt i våre 6 grunnregler.

På disse sidene er selve Kiwanisideen, visjoner, verdigrunnlag samt motto og mål beskrevet.

Se de enkelte menypunktene.