Grunnreglene på norsk

Formålet med Kiwanis International er å:
_

  • Regel nr 1 – Prioritere menneskelige og indre livsverdier foran materielle goder.
  • Regel nr 2 – Oppmuntre til å leve etter Den Gylne Regel: ”Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg”.
  • Regel nr 3 – Arbeide for høy sosial, yrkesmessig og forretningsmessig etikk”.  
  • Regel nr 4 – Bidra til å utvikle et samfunnsansvar basert på omtanke og hjelpsomhet.
  • Regel nr 5 – Bidra til å skape varige vennskap og bygge opp et bedre samfunn for alle.
  • Regel nr 6 – Bidra til å skape og bevare en sunn offentlig opinion som leder til økt samfunnsansvar og rettferdighet.

 

Justert 2012, vedtatt på DS 4 2011 – 2012