Kiwanis ideen

Selve Kiwanisideen er å fremme service, vennskap og forståelse blant mennesker i lokalsamfunnet og over hele verden, og være tilstede for noen som trenger det og da særlig barn. Den uttrykkes kanskje best gjennom den såkalte «Kiwanissetningen»: Kiwanis er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.

_
Den opprinnelige ideen bak Kiwanis og organisasjonens virksomhet endret seg svært raskt etter starten i januar 1915.

De første klubbene ble organisert for å samarbeide om forretningsvirksomhet og fremme utveksling av forretningsideer blant medlemmene. Men medlemmene selv delte ut julekurver blant de fattige. En livlig debatt fulgte mellom de som støttet samfunnstjeneste som Kiwanis oppgave og de ​​som støttet utveksling av forretningsideer.

Imidlertid, i 1919 ble  debatten vunnet av de som var tilhengere av samfunnstjeneste.

Oppfølging av selve ideen finner vi så nedlagt i Kiwanis’ 6 grunnregler, motto, visjon og hovedmål og i lovverket som styrer virksomheten.

Enklest og klarest uttrykt er den kanskje i Kiwanis motto: «Serving the Children of the World» – på norsk oversatt til «Barn først og fremst».

Mer om Kiwanis kan lese her på våre nettsider og vil du vite enda mer:

Nyttige lenker:

Her kan du lese alt om Kiwanis:      www.kiwanis.org

Her kan du lese Kiwanis’ historie:    https://www.kiwanis.org/kiwanis/about-kiwanis/ourhistory#.U1EEi7SKDoo