Hør Kiwanishymnen

Kiwanishymnen i to versjoner

Den første er en forkortet versjon med varighet 1:10 min, den andre er den fulle versjonen på 2:24 min.

Start/stopp avspilling med hvit trekant i venstre ende av de to strimlene; volumet justeres i høyre ende.