Vårt motto og mål

District Nordens interne motto er «Vi bygger».

 

Distriktets målsetninger er nedlagt i Distriktslovens artikkel II – § 3 – som sier:

Distriktets formål skal først og fremst være å hjelpe Kiwanisklubbene og Kiwanis International, å fremme mål, prinsipper, rutiner og de strategiske mål i Kiwanis, og spesielt å samarbeide med Kiwanis International i å:

Bygge nye klubber og styrke de eksisterende klubber.
Levere utdanningstilbud til klubbene.
Støtte opp om eventuelle barne – og ungdomsprogrammer, samt globale kampanjer for barneprogrammer, til og gjennom klubber.
Distriktet skal også fremme klubbene i distriktets interesser overfor Kiwanis International.

OBS: Gjeldene Forskrifter og Allmenne Råd definerer § 3 også på følgende måte:

Motto og mål for Kiwanis International er «serving the children of the world», og av dette fremgår at ett av Kiwanis International District Nordens hovedformål er å arbeide med humanitære aktiviteter, fortrinnsvis rettet mot barn og unge.

I tillegg utøves andre helserelaterte aktiviteter rettet mot aktuelle grupper, som f. eks. eldre og funksjonshemmede.

 

For det enkelte år velger guvernøren et eget motto for året og fastsetter sine mål for sin periode som guvernør.[/bs_well

Guvernørens motto for Kiwanisåret 2022 – 2023 er: INNOVER – UTOVER – OPPOVER

Guvernørens mål for Kiwanisåret 2022 – 2023 er: Flere medlemmer, flere klubber og flere gode prosjekter.