Grundregler på svenska

Målet med Kiwanis International är at:

 

 • Regel nr. 1 – Prioritera mänskliga och inre livsvärden føre materiella värden.
  _
 • Regel nr. 2 – Oppmuntra till at leva efter Den Gyllene Regeln: ”Gör mot andra vad du vill at andra skall göra mot dig”.
  _
 • Regel nr. 3 – Arbeta för en hög social, yrkesmässig och affärsmässig etik.
  _
 • Regel nr. 4 – Bidra till at utveckla ett samhällsansvar som bygger på omtanke og hjälpsamhet.
  _
 • Regel nr. 5 – Bidra till at skapa varaktig vänskap och bygga ett bättre samhälle for alla.
  _
 • Regel nr. 6 – Bidra till at skapa och bevara en sund offentlig opinion som leder til ökat samhällsansvar och rättvisa.

 

 Justerad 2012 på DS 4 2011 – 2012