Verdier

Våre grunnverdier

Kiwanis 6 grunnregler utrykker vårt verdigrunnlag – les disse under eget menypunkt.

I vårt verdigrunnlag ligger også ønsket om å utgjøre en forskjell for enkeltmennesker og de samfunn vi lever i. Vi vil støtte og hjelpe mennesker i nød, mennesker der andre ikke strekker til.

Vi bryr oss om alle. Vi er svært opptatt av barn og unge, at de skal få best mulige oppvekst- og livsvilkår, og derigjennom få en best mulig start i livet. Det er de som er fremtiden.

I vårt verdigrunnlag ligger det grunnverdier som:

– vennskap

omsorg
troverdighet