KIs mål

Kiwanis Internationals formål og målsetninger


Formålet med og målene for Kiwanis International er å fremme service, vennskap og forståelse blant personer i samfunnet og over hele verden. 

Motto og mål for Kiwanis International er «Serving the Children of the World», og av dette fremgår det at et av Kiwanis hovedmål er å arbeide med humanitære aktiviteter, fortrinnsvis rettet mot barn og unge.