Vår visjon

KIWANIS DISTRICT NORDENs VISJON ER:

«Gjøre verden til en bedre plass for barn å trives i».

GJELDENDE STRATEGIDOKUMENT (revidert på DS 1 2017-18):

STRATEGIDOKUMENT 2017-18